'*************************************************
'*************************************************
'
' Trikolesni voziček
' 9.9.02
'
'*************************************************
'*************************************************
'
'levi servo na pin B1
'desni servo na pin B2
'piskač na pin B3
'levi senzor na A0
'desni senzor na A1
'variabli K in N za smer obračanja sevomehanizmov
'variabla X za oba senzorja (Bit-vrednost (binarno 00000111))
'
'*************************************************

VarB K'-----------------> Byte-variabla (8Bit) za levi servo
VarB N'-----------------> Byte-variabla (8Bit) za desni servo
VarB X'-----------------> Byte-variabla (8Bit) za senzorje

Low B1'-----------------> pin B1 preklopi kot izhod, stanje L (nizko)
Low B2'-----------------> pin B2 preklopi kot izhod, stanje L (nizko)

'***********
Start:' *------------> vrstica za naprej
'***********

X = 3'------------------> oba senzorja HI (Bit-vrednost (binarno 00000111))
PAI 3 = X'--------------> tukaj ugotavlja stanje obeh senzorjev (čita vhoda A0, A1)
If X = 3 Then Skip 3'---> stanje: spremembe ni (X = 3), preskoči naslednje tri vrstice
If X = 1 Then Levo'-----> stanje: sprememba je (X = 1), preskoči v vrstico za levo
If X = 2 Then Desno'----> stanje: sprememba je (X = 2), preskoči v vrstico za desno
If X = 0 Then Nazaj'----> stanje: sprememba je (X = 0), preskoči v vrstico za nazaj

N = 180
K = 110

Pulsout B1, K
Pulsout B2, N
Pause 15
GoTo Start'------------> povratek na začetek

'***********
Levo:' *------------> vrstica za levo
'***********

N = 180
K = 180
Pulsout B1, K
Pulsout B2, N
Pause 15
GoTo Start'------------> povratek na začetek

'***********
Desno:' *------------> vrstica za desno
'***********

N = 110
K = 110
Pulsout B1, K
Pulsout B2, N
Pause 15
GoTo Start'------------> povratek na začetek

'***********
Nazaj:' *------------> vrstica za nazaj
'***********

N = 110
K = 180
Pulsout B1, K
Pulsout B2, N
Pause 15
GoTo Start'------------> povratek na začetek