.

   Prije vise od 100 godina je Nikola Tesla eksperimentisao sa rezonancnim generatorom. Nemacki autor Burkhard Kainka je na svojoj stranici opisao izradu maloga teslinega generatorja, kojeg sam sagradio. Sve zajedno je opisano u njegovoj knjizi Rohrenprojekte von 6 bis 60 V. U toj knjizi opisuje projekte sa elektronkama na niskim naponima.
   Izrada Teslinoga generatora nije teska in ne iziskuje dosta materiala. Malo strpljenja kod namatanja kalema i nesto sitnoga materiala i napravljena je sprava za eksperimentiranje sa visokofrekventnim visokim naponom. Elektronka je iz vremena kada smo ih na veliko menjali u cevnima TV prijemnicima.

Sema Teslinoga generatora i izraden generator

Shema Teslinega generatorja Slika izdelanega Teslinega generatorja    Na plasticku cev za elektroinstalacije promera 13 mm sam namotao 1000 namotaja lakirane zice debjline 0,3 mm za sekundarni kalem. Tako dobimo kalem koji ima s svojima parazitskima kapacitivnostima rezonantnu frekvenciju oko 2,8 MHz. Jer mora biti primarni kalem na istoj frekvenciji sam uzeo malo deblju plasticku cev i namotao 20 namotaja lakirane zice debljine 1,2 mm. Taj kalem je sastavni dio oscilatornoga kruga sa promenljivim kondenzatorom od 2 x 350 pF (obe sekcije vezane paralelno).  Tako mozemo primarni krug izbazdariti na istu rezonantnu frekvenciju i sa tim na najvisi napon na sekundarnom kalemu. Kondenzator C1 je omca iz deblje zice oko kalema sto se vidi na jednoj od slika. I taj "kondenzator" moramo namestiti na najvisi napon na sekundaru.


   Usmerivac  za Teslin generator je jednostavan. Posto ima elektronka grijanje na 27 V mozemo upotrebiti 24 V transformator i udvostrucivac napona. Tako dobimo 24 V~ za grijanje i oko 60 V= anodnog napona, sto je dovoljno za funkcionisanje generatora.

Napajalnik za generator
Usmerivac za Teslin generator

Desno zgoraj nad tuljavo je kondenzator C1
Kondezator C1 je gore desno iznad primarnoga kalema

Klikni za vecjo slikoNaprej na slike s poskusi Oblok
Nekoliko pokusa sa Teslinim generatorom

Na vrh..