Klikni za povečavo v PDF formatu
Shema servotesterja

   Pri sestavljanju robotov in nato pri programiranju rabimo nekakšen dajalnik impulsov od 1 do 2 mS, tako da lahko brez programa v mikrokontrolerju vidimo položaj posameznega serva. Takih testerjev imam jih sicer kar nekaj narejenih z integrirci in potenciometrom, vendar je tu večni problem odčitati dolžino impulsa in jo nato vpisati v program robota. Zato sem se odločil narediti takšen tester s PIC mikrokontrolerjem in LED indikatorjem dolžine impulsa, tako da lahko odčitam vrednost in vpišem v program. Napravljen je na eksperimentalni ploščici, kar mi je bilo najhitreje, saj ne vsebuje dosti elementov.

   Program je napisan v Basicu s pomočjo programa MicroCode Studio. Na 7 segmentnem displayu je prikazana širina impulsa v milisekundah.

Izgled servotesterja

Program v Basicu

Klikni za kodo in shemo obeh testerjev (*.bas,  *.hex in *.pdf)

Servotester z LCD prikazovalnikom


Klikni za povečavo v PDF formatu

   Še eden tester servomehanizmov z uporabo 8 segmentnega dvovrstičnega LCD prikazovalnika. Ta ima dosti več možnosti nastavljanja in priključka za dva servomehanizma.
   LCD pikazovalnik v prvi vrstici izpisuje vrednost (v mikrosekundah) za prvi, v drugi pa za drugi impuls, ob pritisku na tipko "MODE" pa vse ostale funkcije.Vse kode in shema so v zgornji stisnjeni datoteki.
   V "MODE" funkciji lahko nastavljamo širino impulsov obeh servomehanizmov. Nastavljamo lahko tudi korak s katerim se povečuje ali zmanjšuje širina impulsov obeh servomehanizmov.  Vse nastavitve lahko shranimo v interni EEPROM mikrokrmilnika PIC16F628A.
   Uporabil sem s kristalom kontroliran oscilator, ker so bile kalibracije za interni oscilator izbrisane, vedar vezje lahko deluje brez problemov z internim oscilatorjem

Tiskanina v SMD tehniki

Izgled servotesterja z LCD

Signala servotesterja

Signala (2,1 in 0,9 mS) gledana z digitalnim osciloskopom.

Free counter and web stats

counter for myspace