.Kuku, počakaj me!

 Na spletno stran avtorja programatorja

Izgled programa PonyProg2000

 PonyProg2000


Paralelni programator

   Ta programator je zelo preprost in ne potrebuje skoraj nič materiala. Avtor pravi na svoji spletni strani da je treba paziti samo na ne preveliko dolžino kabla. Poleg tega je potrebno paziti na kratek stik, ker LPT vrata niso zaščitena. Konektor K2 sem vezal po Elektorjevi shemi.

 Programator na LPT portu

Nastavitve za zgornji programator v PonyProg2000 (LPT vrata)

 Nastavitve za LPT port


Serijski programator

   Serijska vrata niso občutljiva na kratke stike, tako da priporočam izgradnjo tega programatorja, kljub malo več materiala potrebnega zanj. Tudi tu sem spremenil konektor K2 po Elektorjevi shemi.

 Programator na COM portu

Nastavitve za zgornji programator v PonyProg2000 (COM vrata)

 Nastavitve za COM port

Na vrh