Nazaj na PIC16F84.

Na avtorjevi strani je med tem objavljena nova verzija tega programa PIC-BASIC II. Dodal je še več ukazov in več Microchipovih kontrolerjev, tako da je program še uporabnejši. Več o tem je najti na avtorjevi spletni strani. Licenca za privatno uporabo je 30 €, kar smatram za primerno ceno tako koristnega programa.


Intro programa

Intro programa

Programator (avtor Ralf Pagel)

Programator narejen po avtorjevem načrtu;
njegova shema je v > Help < datoteki.

Izgled programa PIC-BASIC 1.3

Delovno okolje programa
ADW     analogno-digitalna pretvorba
Beep    signalni ton (85ms dolg, frekvence 1666Hz)
Branch    razvejitev na vrednosti variable
Button     razvejitev po pritisku na gumb
Call     pokliči podprogram
CV    navedena variabla = 0
CVs    vse variable = 0
Dec    Var. = Var. - 1
Do...Loop     zanka
Expi     razširjena vhodna vrata s HC165 (shema v "Help")
Expi+     razširjena vhodna vrata s CD4021, ... (shema v "Help")
Expo     razširjena izhodna vrata s HC164 (shema v "Help")
Expo+     razširjena izhodna vrata s HC595, ... (shema v "Help")
For...Next     števčna zanka
Freq     merjenje frekvence
GoTo     skok na...
High    Pin = "H"
I2Cc     začetna sekvenca za I2C-pisanje ali čitanje 
I2Cd    I2C-R/W-sekvenca
I2Cs    I2C-stop sekvenca
If...Then    pogojen skok
In    Pin = vhod
Inc    Var. = Var. + 1
LCD    LCD-izpis
LCDc    LCD-reset (clear)
LCD+    dodaj znak na LCD
Let    matematične, logične in druge operacije
LookDown       seznam slediti (spisek)
LookUp    izbor iz seznama
Low    Pin = "L"
Out    Pin = izhod
PAI   čitaj maskirana vrata
PAO   določi maskirana vrata
Pause    . - .
PBI    čitaj maskirana vrata
PBO   določi maskirana vrata
Pot    izmerit vrednost R oz. C
PulsIn   meri vhodni puls
PulsOut   izhodni puls
PWM    Puls Width Modulation
Read   čitaj   interni EEPROM
Rnd    slučajno število
Reverse    obrni Pin podatkovno smer (vhod-izhod ali obratno) 
SerIn    RS232 vrata - včitaj podatke
SerOut    RS232 vrata - pošlji podatke....
Sleep    ime pove
Sound    zvoki
Stepper    koračni motor
Toggle     menjaj stanje na pin-u ( H > L, ali obratno )
Write   vpiši v interni EEPROM

Poleg zgornjih ukazov imamo še
možnost uporabe podprogramov

Sub     prikličemo z Call
- - - - - -
   podprogram
End Sub  
generira avtomatsko povratek (Return)
(podrobnejše v "Help" v programu)
Inter     prikličemo s spremembo na pinu B0
- - - - - -
   prekinitveni podprogram
End Inter 
generira avtomatsko povratek nazaj v glavni program
(podrobnejše v "Help" v programu)
Ass     prikličemo z Call
- - - - - -
   assembler podprogram
End Ass  
generira avtomatsko povratek (Return)
(podrobnejše v "Help" v programu)
Vsi ukazi so podrobno opisani v pomoči v programu PIC-BASIC 1.3.

Na vrh